„Demokratie leben!
wirkt“ – Imagefilm


www.demokratie-leben.de